emulsja fotograficzna

Wszystko o emulsjach fotograficznych

Czytelniku! Prosimy pamiętać, że wszystkie dane i pomoce zawarte na naszej witrynie nie zastępują samodzielnej konsultacji ze ekspertem/profesjonalistą. Branie przykładu z informacji zawartych na naszym blogu w praktyce zawsze powinno być konsultowane z odpowiednio wykwalifikowanymi ekspertami. Redakcja i wydawcy tej strony internetowej nie są w żaden sposób odpowiedzialni za wykorzystanie pomocy publikowanych na stronie.

Emulsje fotograficzne: Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Fotografia, jako sztuka i nauka, jest związana z nieustannym rozwojem i ewolucją technologii. Jednak jednym z kluczowych elementów, który odgrywa niezmiennie istotną rolę w fotografii, są emulsje fotograficzne. Emulsje te stanowią podstawę procesu fotograficznego, umożliwiając rejestrowanie obrazów na materiale światłoczułym. W niniejszym artykule zgłębimy tajniki emulsji fotograficznych, omawiając ich znaczenie, skład oraz zastosowanie w fotografii.

Emulsje fotograficzne: Czym są i jak działają?

Emulsje fotograficzne to specjalne substancje światłoczułe, które umożliwiają rejestrowanie obrazów na materiałach fotograficznych, takich jak filmy i papiery fotograficzne. Składnikiem podstawowym emulsji jest światłoczuła substancja, która reaguje na światło, tworząc obrazy o różnym stopniu ekspozycji. Emulsje składają się z dwóch głównych komponentów: żelu i światłoczułego ziarna.

Żel: Struktura nośna emulsji

Żel jest nośnikiem emulsji i pełni rolę struktury podtrzymującej światłoczułe ziarna. Może być wykonany z różnych materiałów, takich jak żelatyna lub gumiarz, w zależności od rodzaju emulsji i zamierzonego zastosowania. Żelatyna jest najczęściej używanym materiałem nośnym i charakteryzuje się doskonałą zdolnością do utrzymywania ziaren na swojej powierzchni.

Światłoczułe ziarna: Klucz do rejestrowania obrazów

Światłoczułe ziarna w emulsji to mikroskopijne kryształy lub cząstki, które reagują na światło. Kiedy światło pada na te ziarna, dochodzi do reakcji chemicznej, w wyniku której ziarna ulegają zmianie, tworząc latenty, czyli ukryte obrazy. Latenty te stanowią punkt wyjścia do dalszego procesu utrwalania obrazu.

Proces rejestrowania obrazu na emulsji

Proces rejestrowania obrazu na emulsji jest fascynujący i skomplikowany. Kiedy aparat fotograficzny jest narażony na światło, obraz obiektywu zostaje odwzorowany na powierzchni materiału światłoczułego. Światłoczułe ziarna w miejscach o większym nasłonecznieniu ulegają większej reakcji chemicznej, tworząc ciemniejsze obszary na materiale. To właśnie ta różnica w reakcji światłoczułych ziaren pozwala na stworzenie obrazu o różnych tonacjach i kontrastach.

Rodzaje emulsji fotograficznych

Istnieje wiele różnych rodzajów emulsji fotograficznych, z których każda ma swoje unikalne cechy i zastosowania. Oto kilka przykładów:

 • Emulsje czarno-białe: Emulsje te rejestrują obrazy tylko w odcieniach szarości. Są nadal używane w fotografii artystycznej i dokumentalnej ze względu na swoją klasyczną estetykę.
 • Emulsje kolorowe: Emulsje kolorowe umożliwiają rejestrowanie obrazów w pełnej gamie kolorów. Wykorzystują różne warstwy światłoczułych ziaren, reagujące na różne długości fal świetlnych.
 • Emulsje cyfrowe: W erze cyfrowej emulsje fotograficzne zostały częściowo zastąpione przez matryce światłoczułe w aparatach cyfrowych. Jednak tradycyjne emulsje nadal są cenione przez wielu fotografów za swoją wyjątkową jakość i estetykę.

Emulsje fotograficzne pozostają kluczowym elementem procesu fotograficznego, łącząc w sobie skomplikowaną chemię i technologię. Ich znaczenie w fotografii jest niepodważalne, a różne rodzaje emulsji pozwalają na różnorodność i kreatywność w tworzeniu obrazów. Bez wątpienia, emulsje fotograficzne będą nadal odgrywać istotną rolę w świecie fotografii, będąc jednym z fundamentów tej sztuki i nauki.

Co to są emulsje fotograficzne?

Emulsje fotograficzne stanowią fundament procesu fotograficznego, pozwalając na rejestrowanie obrazów na powierzchni światłoczułej. To właśnie dzięki nim fotografia staje się możliwa. Emulsje są złożonymi rozwiązaniami, w których głównymi składnikami są żelatyna, srebro oraz sole srebrowe. Warto przyjrzeć się bliżej temu niezwykłemu elementowi, który zrewolucjonizował świat sztuki fotograficznej.

Składniki emulsji fotograficznych

Głównym składnikiem emulsji fotograficznych jest żelatyna, która pełni rolę nośnika oraz substancji wiążącej cząstki srebra. Żelatyna stanowi podstawę emulsji, nadając jej elastyczność i trwałość. Jest to kluczowy składnik, który umożliwia utrzymanie struktury emulsji na nośniku, takim jak papier lub film.

Srebro jest drugim kluczowym elementem emulsji. Jego obecność jest niezbędna do rejestrowania obrazu. Cząsteczki srebra są światłoczułe, co oznacza, że reagują na światło, tworząc widoczny obraz. W reakcji na światło cząsteczki srebra ulegają zmianom chemicznym, co jest podstawą procesu fotograficznego.

Sole srebrowe, takie jak chlorki, bromki i jodki, pełnią istotną rolę w emulsjach fotograficznych. Te związki chemiczne kontrolują tempo reakcji światłoczułych cząsteczek srebra na światło. Dzięki różnym rodzajom soli srebrowych możliwe jest dostosowanie emulsji do różnych warunków oświetleniowych i potrzeb artystycznych.

Struktura emulsji fotograficznych

Emulsje fotograficzne składają się z kryształków srebra rozproszonych w żelatynowej matrycy. Te kryształki srebra stanowią czułą warstwę, reagującą na światło. Rozmiar i rozkład tych kryształków mają istotny wpływ na jakość fotografii. Emulsje o drobnych kryształkach srebra charakteryzują się wyższą rozdzielczością, co jest istotne w przypadku fotografii artystycznej i profesjonalnej.

Proces rejestrowania obrazu

Podczas ekspozycji, gdy światło pada na emulsję, fotony światła oddziałują z cząstkami srebra w emulsji. To powoduje, że cząstki srebra ulegają redukcji do metalicznego srebra, co jest widoczne jako zmiana barwy i gęstości na materiale światłoczułym. Ten proces rejestruje obraz i stanowi kluczowy etap fotografii tradycyjnej.

Po ekspozycji emulsji, następuje rozwinięcie, w trakcie którego niewyeksponowane kryształki srebra są usuwane, pozostawiając jedynie odsłonięte fragmenty. Następnie obraz jest utrwalany, aby zapobiec dalszym zmianom i zwiększyć trwałość fotografii.

Zastosowanie emulsji fotograficznych

Emulsje fotograficzne były podstawowym materiałem światłoczułym w fotografii przez wiele dziesięcioleci. Choć obecnie fotografia cyfrowa zdobywa coraz większą popularność, emulsje nadal znajdują swoje zastosowanie w fotografii artystycznej oraz w procesach tradycyjnych, takich jak wydobywanie odbitek na papierze fotograficznym. Emulsje są również używane w niektórych procesach graficznych, takich jak fotolitografia.

Warto docenić rolę emulsji fotograficznych jako kluczowego elementu w historii fotografii i sztuce. Ich złożona struktura chemiczna i właściwości światłoczułe sprawiają, że są fascynującym tematem zarówno dla artystów, jak i naukowców, którzy nadal badają i eksperymentują z tym niezwykłym materiałem, poszukując nowych możliwości wyrazu w dziedzinie fotografii.

emulsja fotograficzna

Jak działa emulsja fotograficzna?

Emulsja fotograficzna jest kluczowym elementem w procesie tworzenia fotografii. Jest to materiał światłoczuły, który reaguje na światło i umożliwia rejestrowanie obrazów na materiale światłoczułym. Jak dokładnie działa emulsja fotograficzna? Aby zrozumieć ten proces, konieczne jest zgłębienie kilku istotnych koncepcji związanych z emulsją.

1. Skład emulsji fotograficznej:
Emulsja fotograficzna składa się z dwóch głównych składników: żelu i kryształków światłoczułych. Żel pełni rolę nośnika i zapewnia stabilność emulsji, podczas gdy kryształki światłoczułe są odpowiedzialne za rejestrowanie światła.

2. Reakcja na światło:
Kryształki światłoczułe w emulsji fotograficznej zawierają związki chemiczne, takie jak srebrowe halogenki (np. bromek srebra). Gdy światło pada na te kryształki, dochodzi do reakcji fotokatalitycznej. W wyniku tej reakcji srebro jest redukowane do cząstek elementarnego srebra, co tworzy latentne obrazy.

3. Rozwinięcie i utrwalenie:
Latentne obrazy utworzone w emulsji fotograficznej nie są widoczne gołym okiem. Aby je ujawnić, konieczne jest przeprowadzenie procesu rozwinięcia i utrwalenia. W rozwinięciu, zastosowanie odpowiednich substancji chemicznych, takich jak developer, powoduje, że latentne obrazy stają się widoczne. Następnie, w procesie utrwalenia, pozostałe kryształki światłoczułe są usuwane, a obraz staje się trwały.

4. Kształtowanie obrazu:
Emulsja fotograficzna umożliwia rejestrowanie różnych tonów i szczegółów. To osiągane jest przez kontrolowanie rozmiaru i rozmieszczenia kryształków światłoczułych w emulsji. Duże kryształki rejestrują główne szczegóły, podczas gdy mniejsze kryształki rejestrują tonalności i drobne detale.

5. Kształtowanie kontrastu:
Emulsje mogą być dostosowane do tworzenia obrazów o różnym kontraście. To osiąga się poprzez manipulowanie ilością światła, jakie pada na emulsję podczas ekspozycji, oraz przez wybór odpowiednich chemikaliów w procesie rozwijania.

6. Typy emulsji fotograficznych:
Istnieje wiele rodzajów emulsji fotograficznych, takich jak emulsje czarno-białe i emulsje kolorowe. Każdy typ ma swoje własne właściwości i zastosowania. Emulsje czarno-białe rejestrują tylko jasność, podczas gdy emulsje kolorowe rejestrują trzy podstawowe kolory: czerwony, zielony i niebieski.

Emulsje fotograficzne są fundamentalnym elementem w procesie tworzenia fotografii. Działa poprzez reakcję na światło, tworząc latentne obrazy, które można ujawnić i utrwalić w odpowiednich procesach chemicznych. Różne typy emulsji pozwalają na tworzenie różnych rodzajów fotografii, od czarno-białych po kolorowe, o zróżnicowanym kontraście i rozdzielczości. Zrozumienie działania emulsji jest kluczowe dla każdego fotografa, który chce osiągnąć pożądane efekty w swoich zdjęciach.

składnik emulsji fotograficznej

Rodzaje emulsji fotograficznych: tradycyjne vs cyfrowe

Emulsje fotograficzne to kluczowy element w procesie tworzenia obrazów fotograficznych. W dzisiejszym tekście porównamy dwa główne rodzaje emulsji fotograficznych: tradycyjne i cyfrowe. Odkryjmy, jakie są różnice między nimi, ich zalety i wady, oraz jakie zastosowania mają w dzisiejszej fotografii.

Emulsje Tradycyjne:

Emulsje tradycyjne to kluczowy element w fotografii analogowej. Są one oparte na chemicznych procesach, które zachodzą na powierzchni materiału światłoczułego. Istnieje kilka rodzajów emulsji tradycyjnych, ale najpopularniejsze z nich to emulsje żelatynowe i bromo-żelatynowe.

 • Emulsje żelatynowe: Emulsje tego rodzaju wykorzystują żelatynę jako nośnik dla kryształków soli srebrowej. Światło spadające na tę emulsję powoduje uwolnienie elektronów w kryształkach, co inicjuje proces rejestrowania obrazu. Emulsje żelatynowe były szeroko stosowane w tradycyjnej fotografii i są znane ze swojego wysokiego kontrastu i ostrości obrazów.
 • Emulsje bromo-żelatynowe: Te emulsje zawierają kryształki bromu, które są bardziej światłoczułe niż sole srebrowe. Dzięki temu emulsje bromo-żelatynowe oferują większą czułość na światło, co pozwala na krótszy czas naświetlania i większy zakres ekspozycji.

Emulsje Cyfrowe:

Emulsje cyfrowe to inna kategoria emulsji, która wykorzystywana jest w fotografii cyfrowej. W przeciwieństwie do emulsji tradycyjnych, emulsje cyfrowe opierają się na matrycach światłoczułych i procesach cyfrowych.

 • Matryce CCD i CMOS: W aparatach cyfrowych wykorzystuje się matryce CCD (Charge-Coupled Device) lub CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), które rejestrują światło i przekształcają je na sygnał cyfrowy. To pozwala na natychmiastowe zapisanie obrazu i przesłanie go do procesora obrazu.
 • Emulacja efektów tradycyjnych: W dzisiejszych czasach emulsje cyfrowe są często projektowane tak, aby emulować efekty charakterystyczne dla tradycyjnych emulsji, takie jak kornik, ziarnistość, czy charakterystyczny kształt krzywej tonalnej. To pozwala na uzyskanie wyjątkowego wyglądu zdjęć, który jest charakterystyczny dla fotografii analogowej.

Porównanie Tradycyjnych i Cyfrowych Emulsji:

 • Czułość na światło: Emulsje tradycyjne mają zazwyczaj niższą czułość na światło niż matryce cyfrowe, co oznacza, że wymagają dłuższego czasu naświetlania w słabym świetle.
 • Jakość obrazu: Emulsje tradycyjne często oferują wyjątkową jakość obrazu, szczególnie jeśli chodzi o ostrość i kontrast. Emulsje cyfrowe pozwalają na łatwiejszą kontrolę nad korekcją błędów i retuszem.
 • Bezpośredni rezultat: Fotografowie cyfrowi mogą natychmiast zobaczyć rezultat swojej pracy na wyświetlaczu, co pozwala na szybką korektę i dostosowanie ustawień.
 • Trwałość: Fotografie tradycyjne mogą ulegać degradacji w wyniku czasu i warunków przechowywania, podczas gdy fotografie cyfrowe mogą być łatwo archiwizowane w formie plików cyfrowych.

Zarówno tradycyjne, jak i cyfrowe emulsje fotograficzne mają swoje miejsce i znaczenie w dzisiejszej fotografii. Wybór między nimi zależy od indywidualnych preferencji i celów artystycznych fotografa. Emulsje tradycyjne oferują klasyczną jakość obrazu, podczas gdy emulsje cyfrowe umożliwiają nowoczesną elastyczność i szybkość działania. Ostatecznie to fotografowie decydują, która emulsja najlepiej pasuje do ich wizji tworzenia obrazów.

emulsje fotograficzne

Jak przygotować emulsję fotograficzną?

Emulsja fotograficzna to kluczowy element w procesie tworzenia wyjątkowych fotografii. Jej właściwe przygotowanie ma ogromne znaczenie dla jakości i charakterystyki finalnych obrazów. W poniższym artykule omówimy szczegółowo, jak przygotować emulsję fotograficzną, korzystając z zaawansowanych technik i składników.

Wybór składników

Na początek, zastanówmy się nad wyborem odpowiednich składników do przygotowania emulsji fotograficznej. Głównym elementem jest emulsja światłoczuła, która zawiera srebrowe halogenki, takie jak chlorek srebra. Możesz wybrać różne rodzaje halogenków, takie jak bromek, jodek lub chlorek, w zależności od pożądanej charakterystyki emulsji.

Przygotowanie roztworu emulsji

Następnie przystępujemy do przygotowania roztworu emulsji. Wymieszaj halogenki srebra z żelowym medium, takim jak żelatyna, co tworzy podstawową emulsję. Warto dodać, że stosunek halogenków do żelatyny może wpływać na ziarnistość emulsji, a więc należy dostosować go do własnych preferencji artystycznych.

Dodanie środka spulchniającego

Aby uzyskać odpowiednią konsystencję emulsji, warto dodać środek spulchniający, taki jak siarczan amonu lub siarczan potasu. To pomoże w utrzymaniu emulsji w odpowiedniej postaci i ułatwi jej rozprowadzenie na podłożu fotograficznym.

Dopasowanie pH

Kolejnym istotnym krokiem jest dopasowanie pH emulsji. Odpowiednie pH jest kluczowe dla utrzymania stabilności emulsji oraz zapobiegania zjawisku dezintegracji. W tym celu można użyć kwasu octowego lub amoniaku, w zależności od potrzeb.

Dodanie środka kontrastującego

Aby kontrolować charakterystykę emulsji fotograficznej, można dodać środek kontrastujący, taki jak tiocjank srebra. To pozwala na manipulację kontrastem i zakresem tonalnym zdjęć, co jest niezwykle ważne w procesie tworzenia artystycznych obrazów.

Podgrzewanie i mieszanie

Następnie emulsję trzeba podgrzać i dokładnie wymieszać. Podgrzewanie pozwoli na rozpuszczenie halogenków w żelatynie, tworząc jednolity roztwór. Pamiętaj, że temperatura i czas podgrzewania mogą wpłynąć na strukturę ziarnistości emulsji.

Nanoszenie emulsji na podłoże

Teraz, gdy emulsja jest gotowa, możesz ją nanosić na wybrane podłoże fotograficzne, takie jak papier fotograficzny lub folię. Staraj się to robić w ciemni, aby uniknąć niepożądanego naświetlenia.

Sensybilizacja emulsji

Ostatnim krokiem jest sensybilizacja emulsji, czyli jej przygotowanie do reakcji ze światłem. W tym celu umieść podłoże z emulsją w roztworze chlorku złota lub innego sensybilizatora. To proces, który czyni emulsję gotową do rejestrowania obrazów.

Warto zaznaczyć, że przygotowanie emulsji fotograficznej to zaawansowany proces, który wymaga wiedzy i doświadczenia. Odpowiednie kontrolowanie składników, proporcji i parametrów procesu jest kluczowe dla osiągnięcia zamierzonych efektów. Zrozumienie technicznych aspektów przygotowania emulsji pozwala na eksperymentowanie i tworzenie unikalnych dzieł sztuki fotograficznej.

wytwarzanie emulsji fotograficznej

Przechowywanie i utrwalanie emulsji fotograficznych

Emulsje fotograficzne to niezastąpione narzędzie w świecie fotografii. Skomplikowana kombinacja światłoczułych cząsteczek i substancji chemicznych umożliwia rejestrację obrazów na powierzchni materiału światłoczułego. Jednak aby te emulsje zachowały swoją przydatność i jakość, konieczne jest odpowiednie przechowywanie i utrwalanie.

Przechowywanie Emulsji Fotograficznych

Emulsje fotograficzne są wrażliwe na czynniki zewnętrzne, takie jak światło, temperatura i wilgotność. Dlatego przechowywanie ich w odpowiednich warunkach jest kluczowe. Przechowywanie emulsji powinno odbywać się w ciemnych, chłodnych i suchych miejscach. Emulsje nie powinny być narażone na bezpośrednie światło słoneczne, które może uszkodzić ich właściwości światłoczułe. Optymalna temperatura przechowywania to zazwyczaj około 10-20 stopni Celsiusza, a wilgotność powinna być utrzymywana na niskim poziomie, aby uniknąć powstawania pleśni lub grudek na powierzchni emulsji.

Ponadto, emulsje powinny być przechowywane w hermetycznych pojemnikach, które chronią je przed dostępem powietrza. Kontakt z powietrzem może prowadzić do utleniania emulsji, co wpłynie negatywnie na jakość obrazów.

Utrwalanie Emulsji Fotograficznych

Utrwalanie emulsji fotograficznych to proces, który pozwala zachować uzyskane obrazy na dłużej. Istnieją różne metody utrwalania, ale najpopularniejszą jest proces chemiczny, wykorzystujący odpowiednie substancje utrwalające.

Podstawowym celem utrwalania jest usunięcie nadmiaru substancji światłoczułej z emulsji oraz zatrzymanie obrazów. To ważne, ponieważ niewłaściwie utrwalone emulsje mogą z czasem ulegać zniszczeniu, co prowadzi do utraty obrazów.

W procesie utrwalania, emulsja jest zanurzana w roztworze utrwalacza, który usuwa nadmiar substancji światłoczułej. Następnie emulsja jest płukana, aby usunąć resztki utrwalacza, i pozostawiana do wyschnięcia. W ten sposób uzyskuje się trwałe i trwałe obrazy.

Warto zaznaczyć, że proces utrwalania może różnić się w zależności od rodzaju emulsji i celu fotografii. Fotografowie i laboratoria fotograficzne stosują różne techniki utrwalania, aby osiągnąć pożądane efekty.

Przechowywanie i utrwalanie emulsji fotograficznych to kluczowe aspekty procesu tworzenia trwałych i wysokiej jakości obrazów. Dbałość o odpowiednie warunki przechowywania oraz skrupulatność w procesie utrwalania są nieodzowne, aby zachować wartość i piękno fotografii przez wiele lat.

emulsja światłoczuła fotografia

Historia i ewolucja emulsji w fotografii

Fotografia, od momentu swojego wynalezienia w XIX wieku, przeszła imponującą ewolucję, a jednym z kluczowych elementów tej rewolucji była emulsja fotograficzna. Emulsja, złożona z kryształków światłoczułych zawieszonych w żelu lub na powierzchni materiału, była fundamentem fotografii przez wiele dziesięcioleci. Prześledźmy historię i ewolucję emulsji fotograficznych, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju tej sztuki.

Początki Fotografii i Emulsja Kolodionowa

Pierwsze fotografie były tworzone za pomocą procesów takich jak daguerreotypia i kalotypia, które wykorzystywały metalowe płyty i papier nasączony chemicznie, aby utrwalać obrazy. Jednak w miarę jak fotografia rozwijała się, pojawiały się potrzeby związane z wygodą i jakością zdjęć. W 1851 roku, Frederick Scott Archer wynalazł proces emulsji kolodionowej, który przyczynił się do znacznego usprawnienia fotografii. Ta emulsja, oparta na szklanych płytach, pozwoliła na uzyskanie znacznie lepszej jakości obrazów niż wcześniejsze techniki.

Emulsje na Podkładkach Papierowych

W latach 80. XIX wieku pojawiły się emulsje fotograficzne na podkładkach papierowych. To wydarzenie miało ogromne znaczenie dla rozwoju fotografii, ponieważ umożliwiło ono produkcję fotografii w formie o wiele bardziej dostępnej niż szklane płyty. Fotografowie mogli teraz masowo rozmnażać swoje prace, co spopularyzowało fotografię wśród szerszego społeczeństwa.

Era Emulsji Żelatynowych

Na przełomie XIX i XX wieku emulsje kolodionowe zaczęły ustępować miejsca emulsjom żelatynowym. To kolejny krok naprzód w ewolucji emulsji fotograficznych. Emulsje żelatynowe charakteryzowały się większą trwałością i elastycznością, co pozwalało na lepszą kontrolę nad procesem fotograficznym. Dzięki temu fotografia stawała się coraz bardziej precyzyjną sztuką.

Emulsje Kolorowe i Cyfrowa Rewolucja

Wraz z rozwojem technologii fotograficznych, emulsje kolorowe zyskały na popularności. Wynalezienie emulsji trójwarstwowej, składającej się z warstw światłoczułych reagujących na różne zakresy światła, pozwoliło na tworzenie fotografii kolorowych. To było kolejne przełomowe wydarzenie w historii fotografii.

W międzyczasie nadeszła era cyfrowej rewolucji. Fotografia cyfrowa zrewolucjonizowała sposób, w jaki rejestrujemy i udostępniamy obrazy. Emulsje fotograficzne, choć nadal używane przez niektórych entuzjastów, zostały w dużej mierze wyparte przez matryce światłoczułe w aparatach cyfrowych.

Historia i ewolucja emulsji fotograficznych to fascynująca podróż przez rozwój technik fotograficznych. Od pierwszych eksperymentów z daguerreotypią po emulsje kolorowe i erę fotografii cyfrowej, emulsje odgrywały kluczową rolę w kształtowaniu fotografii jako sztuki i nauki. Dzięki emulsjom fotograficzne mogą uchwycić ulotne chwile, tworzyć dzieła sztuki i dokumentować historię, pozostawiając niezatarte piękno w kształcie obrazów.

One thought on “Wszystko o emulsjach fotograficznych

 1. Widzę, że naprawdę gruntownie przygotowałeś/aś się do tego tematu. Dzięki temu wpisowi zyskałem/a nowe spojrzenie na tę kwestię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 1 =