gra w kręgle technika

Jak rzucać kulą do kręgli

Czytelniku! Prosimy pamiętać, że wszelkie instrukcje oraz pomoce zawarte na naszej stronie nie zastąpią własnej konsultacji ze fachowcem/profesjonalistą. Branie przykładu z informacji umieszczonych na naszym blogu w praktyce zawsze powinno być konsultowane z profesjonalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawcy tego bloga nie są w żaden sposób odpowiedzialni ze stosowania informacji opublikowanych na portalu.

Współczesne kręgle to nie tylko zabawa, to sport wymagający precyzji, techniki i strategii. Jednym z kluczowych elementów tego sportu jest umiejętność rzucania kulą do kręgli. W tym artykule zgłębimy techniczne aspekty doskonałego rzutu kulą, ukazując proces od początku do końca, z dbałością o szczegóły, które pomogą osiągnąć sukces na torze kręglarskim.

1. Wybór Kuli do Kręgli:

Pierwszym krokiem w rzucaniu kulą do kręgli jest wybór odpowiedniej kuli. Wybór zależy od wielu czynników, takich jak waga, rozmiar ręki, styl gry i preferowana technika rzutu. Kulę powinno się dobrze zbalansować i dostosować do własnych potrzeb, co pozwoli na pewniejsze i dokładniejsze rzuty.

2. Technika Uchwytu:

Poprawny uchwyt kulki to podstawa sukcesu. W przypadku rzutu jednoręcznego, palce powinny umieścić się wewnątrz otworów w kuli, z kciukiem na zewnątrz. Palce wargowe powinny utrzymywać równomierny nacisk na kuli, zapewniając kontrolę nad nią.

3. Postawa i Podejście:

Kiedy już masz dobrą kulę i pewny uchwyt, czas na wybór odpowiedniej postawy i podejścia. Optymalna postawa powinna być stabilna, z nogami lekko rozstawionymi na szerokość ramion. Warto zwrócić uwagę na równomierny rozkład wagi ciała na obu nogach, aby zachować równowagę podczas rzutu. Podejście do linii wyznaczonej na torze powinno być płynne i kontrolowane.

4. Wybór Punktu Na Linii:

Wyznaczenie właściwego punktu na linii, z którego rozpocznie się rzut, jest kluczowe. To miejsce, gdzie postawisz pierwszy krok, determinuje trajektorię kuli. Wybór zależy od indywidualnych preferencji i stylu, ale często rzut rozpoczyna się na środku lub nieco po lewej lub prawej stronie linii.

5. Ruch Rąk i Ciała:

Podczas rzutu kulą do kręgli, kontrolowany ruch rąk i ciała jest niezwykle ważny. Ręka, w której trzymasz kulę, powinna wykonać równomierny zamach w kierunku kręgli. Przy obrocie ciała, uważaj, aby nie tracić równowagi i utrzymywać stałą linię celu w kierunku kręgli.

6. Celowanie i Wybór Kręgli do Zbicia:

Podczas rzutu, ważne jest skoncentrowanie się na konkretnym kręglu lub grupie kręgli. Twoim celem jest zbić jak najwięcej kręgli jednym rzutem. To wymaga precyzji i umiejętności oceny, które kręgle są najłatwiejsze do trafienia, aby osiągnąć jak najlepszy wynik.

7. Zbicie i Optymalny Efekt:

Po wykonaniu rzutu, obserwuj z zainteresowaniem, jak kulka przemieszcza się po torze. Liczba zbitych kręgli to nie tylko wynik, ale także optymalny efekt. Dobre efekty to taki ruch kulki, który zwiększa szanse na zbicie kolejnych kręgli.

8. Trening i Doskonalenie:

Rzucanie kulą do kręgli to umiejętność, która wymaga wielu godzin treningu i doskonalenia. Regularne ćwiczenia pomogą w udoskonaleniu techniki i zwiększeniu precyzji rzutów. Obserwacja i analiza własnych rzutów również odgrywa kluczową rolę w doskonaleniu tej umiejętności.

Rzucanie kulą do kręgli to nie tylko kwestia przypadku, ale przede wszystkim precyzyjnej techniki i umiejętności. Wybór odpowiedniej kuli, prawidłowa technika uchwytu, postawa, ruch rąk i ciała, oraz celowanie są kluczowymi elementami sukcesu. Trening i doskonalenie tych umiejętności pozwolą osiągnąć lepsze wyniki na torze kręglarskim i czerpać jeszcze większą radość z tego wspaniałego sportu.

Jak poprawić swoją technikę rzutu kulą do kręgli?

Poprawa techniki rzutu kulą do kręgli jest istotnym aspektem w doskonaleniu swojego wyniku w tej dyscyplinie. Rzut kulą to złożony proces, który wymaga precyzji, siły i doskonałej techniki. W niniejszym artykule omówimy kilka kluczowych aspektów, które pomogą Ci w doskonaleniu swojej techniki rzutu kulą do kręgli.

1. Pozycja wyjściowa i chwyt kulą:
Pierwszym krokiem do poprawy techniki rzutu kulą jest odpowiednia pozycja wyjściowa. Zaczynając, stojąc przy kuli, powinieneś mieć szeroko rozstawione nogi, które umożliwiają stabilność. Stopa przeciwna do ręki dominującej powinna być nieco przesunięta do przodu. Chwyt kulą jest kluczowy; dłoń powinna obejmować kulę na jej spodniej części, a kciuk i palec wskazujący powinny ją trzymać, pozwalając na precyzyjną kontrolę ruchu.

2. Krok podczas ruchu wstecznego:
Podczas przygotowania do rzutu, zacznij poruszać się wstecz. Ruch wsteczny pomaga w zbudowaniu potencjalnej energii, którą następnie przeniesiesz na kulę. Ruch wsteczny powinien być płynny i kontrolowany. Upewnij się, że obracasz biodra w taki sposób, aby uzyskać maksymalną rotację ciała.

3. Kontrola rotacji ciała:
Rotacja ciała jest kluczowa w rzucie kulą. Po zakończeniu ruchu wstecznego, zacznij rotację biodra w kierunku przeciwnym do ręki, z którą trzymasz kulę. To pozwoli na zbudowanie potencjału energii kinetycznej, która zostanie przekazana na kulę podczas rzutu. Pamiętaj o utrzymaniu równowagi podczas rotacji ciała.

4. Przyjęcie odpowiedniej pozycji podczas rzutu:
W trakcie rzutu kulą, ważne jest, abyś przyjął odpowiednią pozycję ciała. Stopy powinny być skierowane w kierunku docelowego miejsca, a plecy proste. Ręka z kulą powinna być uniesiona do poziomu ramienia, a oczy skierowane na punkt docelowy. Kontynuując rotację biodra i korzystając z mięśni nóg, wygeneruj siłę potrzebną do wyrzucenia kuli w kierunku kręgli.

5. Praca nad precyzją i siłą:
Poprawa techniki rzutu kulą do kręgli wymaga czasu i praktyki. Regularne treningi pomogą w rozwoju siły mięśniowej i precyzji ruchów. Dodatkowo, praca nad równowagą i koordynacją ciała jest kluczowa, aby osiągnąć sukces w tej dyscyplinie.

Poprawa techniki rzutu kulą do kręgli to proces wymagający zaangażowania i wytrwałości. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie i praktyka każdego elementu techniki. Pamiętaj o regularnym treningu i monitorowaniu swojego postępu. Z czasem, dzięki ciężkiej pracy, osiągniesz lepsze wyniki i będziesz w stanie cieszyć się rzutem kulą do kręgli na wyższym poziomie.

gra w kręgle technika

Jakie są podstawowe zasady rzutu kulą do kręgli?

Rzut kulą do kręgli jest techniczną dyscypliną sportu, która wymaga precyzji, umiejętności oraz zrozumienia podstawowych zasad. Prawidłowy wykonanie tego rzutu ma kluczowe znaczenie, jeśli celem jest uzyskanie jak najwyższej ilości zbitych kręgli. Poniżej przedstawiamy główne zasady, które powinny być uwzględnione podczas rzutu kulą do kręgli.

1. Wybór odpowiedniej kuli:
Pierwszym krokiem w rzucie kulą do kręgli jest wybór odpowiedniej kuli. Kule różnią się wagą, rozmiarem i materiałem, z którego są wykonane. Wybór kuli powinien być dostosowany do własnych preferencji i umiejętności. Ważne jest, aby kula dobrze leżała w dłoni i była odpowiedniej wagi, aby można było ją kontrolować.

2. Pozycja wyjściowa:
Przed rozpoczęciem rzutu należy zająć właściwą pozycję wyjściową. Zawodnicy stają w specjalnym obszarze, znanym jako tor rzutu, z kulą trzymaną w dłoni. Noga przednia jest skierowana w kierunku kręgli, a noga tylna jest skierowana na bok.

3. Technika rzutu:
Rzut kulą do kręgli wymaga odpowiedniej techniki. Kulę należy trzymać w dłoni, unosząc ją do poziomu biodra, a następnie wykonując ruch zamachowy. Ruch powinien być płynny, kontrolowany i precyzyjny. Kulę należy uwolnić w momencie, gdy jesteśmy w najdogodniejszej pozycji, aby trafić w środek układu kręgli.

4. Skupienie i koncentracja:
Podczas rzutu kulą do kręgli kluczowe jest skupienie i koncentracja. Zawodnicy powinni wyeliminować wszelkie rozpraszające czynniki i skupić się na celu, którym jest trafienie w kręgle. To wymaga zarówno umiejętności fizycznych, jak i umysłowych.

5. Analiza toru i rotacji kuli:
Zawodnicy muszą dokładnie analizować tor, po którym porusza się kula, oraz rotację, którą nadaje się kulce. Odpowiednia rotacja może wpłynąć na trajektorię kulki i pomóc w uzyskaniu lepszych wyników.

6. Kontrola prędkości i siły:
Kontrola prędkości i siły, z jaką rzuca się kulą, jest kluczowa. Zbyt słaby lub zbyt silny rzut może skutkować niedokładnym trafieniem w kręgle. Dlatego ważne jest doskonalenie tej umiejętności, aby osiągać spodziewane wyniki.

7. Regulaminowe aspekty:
Ostatecznie, zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu gry. Istnieją określone zasady dotyczące obszaru rzutu, czasu przeznaczonego na wykonanie rzutu oraz innych aspektów gry, które muszą być przestrzegane.

Rzut kulą do kręgli to dyscyplina wymagająca zaawansowanej techniki, precyzji i skupienia. Zrozumienie podstawowych zasad oraz ich konsekwentne stosowanie może znacząco wpłynąć na wyniki w tej konkurencji sportowej. Warto poświęcić czas na trening i doskonalenie swoich umiejętności, aby osiągnąć sukces w rzucie kulą do kręgli.

bowling jak rzucać

Jakie są najczęstsze błędy podczas rzutu kulą do kręgli i jak ich uniknąć?

Rzut kulą do kręgli to technika wymagająca precyzji, siły i kontroli. Jednak wiele osób popełnia podstawowe błędy podczas tego rzutu, które mogą znacząco wpłynąć na wynik i efektywność. Aby uniknąć tych błędów, warto zrozumieć, jakie są najczęstsze usterki i jak można im zapobiec.

1. Niewłaściwe ustawienie ciała i nóg:
Pierwszym błędem jest niewłaściwe ustawienie ciała i nóg. Wielu początkujących graczy ma tendencję do stawiania nóg w nieodpowiednich miejscach. Aby uniknąć tego błędu, zacznij od prawidłowego ustawienia nóg. Prawa noga powinna być wyprostowana, a lewa noga powinna być umieszczona kilka centymetrów przed nią. To ustawienie pozwoli na stabilne podparcie i równowagę podczas rzutu.

2. Niewłaściwe trzymanie kuli:
Kolejnym częstym błędem jest niewłaściwe trzymanie kuli. Kulę do kręgli należy trzymać w dłoni, zapewniając pewny chwyt. Warto pamiętać, że kula powinna spoczywać na trzech palcach: kciuku, środkowym palcu i palcu wskazującym. Pozostałe palce powinny lekko obejmować kulę, a kciuk powinien znajdować się po przeciwnym boku. Niewłaściwe trzymanie kuli może prowadzić do utraty kontroli nad nią w trakcie rzutu.

3. Błędna technika ruchu ręki:
W trakcie rzutu kulą do kręgli, niektórzy gracze popełniają błąd polegający na zbyt gwałtownym ruchu ręki. To prowadzi do utraty precyzji i kontroli nad kierunkiem kulki. Aby uniknąć tego błędu, koncentruj się na płynnym ruchu ręki, zachowując równowagę i kontrolując siłę rzutu.

4. Nieprawidłowy krok i rotacja:
Rotacja ciała i krok są kluczowe podczas rzutu kulą do kręgli. Nieprawidłowa rotacja ciała może spowodować, że kulka nie osiągnie pożądanego kierunku. Podobnie, niewłaściwy krok może wpłynąć na równowagę i precyzję rzutu. Aby uniknąć tych błędów, pracuj nad odpowiednią techniką kroku i rotacji ciała. Pamiętaj, że rotacja powinna być kontrolowana i zgodna z kierunkiem, w którym chcesz rzucić kulę.

5. Brak skoncentrowania i mentalna kontrola:
Ostatnim, ale nie mniej istotnym błędem jest brak skoncentrowania i mentalna kontrola. Wielu graczy popełnia błąd, gdy tracą koncentrację w trakcie rzutu. To może prowadzić do niepotrzebnego stresu i niepowodzeń. Aby uniknąć tego błędu, pracuj nad technikami relaksacji i koncentracji. Staraj się utrzymać spokój i skoncentrowanie na celu rzutu.

Rzut kulą do kręgli wymaga odpowiedniej techniki i kontroli. Unikanie wspomnianych błędów jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w tej dyscyplinie. Ćwiczenie, praktyka i skupienie na właściwym wykonywaniu każdego elementu rzutu pomogą Ci uniknąć tych błędów i poprawić swoje wyniki na kręgielni.

jak rzucać kulą do kręgli

Jak dobrać odpowiednią kulę do kręgli?

Dobór odpowiedniej kuli do kręgli to kluczowy aspekt osiągnięcia sukcesu na torze kręglarskim. Wybór właściwej kuli zależy od wielu czynników, które wpływają na jej wydajność i skuteczność podczas rzutu. Optymalizacja tego procesu jest nie tylko niezbędna dla osiągnięcia dobrych wyników, ale także zwiększa komfort i satysfakcję z samej gry. Warto więc poznać podstawowe aspekty wyboru odpowiedniej kuli do kręgli.

 1. Waga kuli:
  Wybór wagi kuli jest jednym z kluczowych kroków. Kule kręglarskie różnią się wagą, zazwyczaj mieści się w przedziale od 6 do 16 funtów (około 2,7 do 7,3 kg). Wybór wagi kuli zależy od osobistych preferencji i fizycznej kondycji gracza. Ogólna zasada mówi, że cięższa kula może pomóc w łatwiejszym obaleniu kręgli, ale wymaga większego nakładu siły. Lżejsza kula jest bardziej odpowiednia dla graczy o mniejszej sile, ale może wymagać większej precyzji w rzucie.
 2. Rozmiar otworów palców:
  Otwory palców w kuli muszą być dostosowane do rozmiaru palców gracza. Komfortowy chwyt kulki to klucz do zachowania pełnej kontroli nad nią podczas rzutu. Zbyt małe otwory mogą spowodować dyskomfort i utratę precyzji, podczas gdy zbyt duże otwory mogą skutkować utratą kontroli nad kulką.
 3. Materiał kuli:
  Kule kręglarskie są zazwyczaj wykonane z tworzyw sztucznych lub żywicy. Materiał wpływa na właściwości kulki, takie jak jej trwałość, przyczepność do tora, i dźwięk podczas kontaktu z kręglami. Wybór materiału zależy od indywidualnych preferencji gracza.
 4. Powierzchnia kuli:
  Powierzchnia kuli może być gładka lub teksturowana. Gładka powierzchnia jest bardziej odpowiednia do gładkich torów, podczas gdy kule z teksturą lepiej sprawdzają się na torach o większym oporze. Wybór powierzchni zależy od warunków na torze, które często zmieniają się w zależności od klubu kręglarskiego.
 5. Symetryczność kuli:
  Kule kręglarskie mogą mieć różne konstrukcje, w tym symetryczne i asymetryczne. Kule asymetryczne mogą pomóc w osiągnięciu bardziej złożonych kręgli. Wybór zależy od poziomu zaawansowania gracza i jego umiejętności.
 6. Środek masy:
  Również istotnym aspektem jest środek masy kuli. Środek ten może być wyważony w różny sposób, co wpływa na trajektorię kuli. Bardziej doświadczeni gracze mogą dostosować środek masy kuli do swoich preferencji.
 7. Konsultacja z ekspertem:
  Jeśli nie jesteś pewien, jaka kula byłaby dla Ciebie najlepsza, warto skonsultować się z ekspertem lub doświadczonym kręglarzem. Oni będą w stanie doradzić na podstawie Twoich indywidualnych potrzeb i umiejętności.

Wybór odpowiedniej kuli do kręgli to proces, który zależy od wielu czynników. Gracz musi wziąć pod uwagę swoją siłę, technikę, preferencje i warunki na torze. Dobra kula do kręgli to klucz do sukcesu, który przekłada się na wyniki i satysfakcję z gry. Dlatego warto poświęcić czas na dokładny dobór kulki, który będzie odpowiednio dostosowany do własnych potrzeb.

jak grać w kręgle

Trening rzutu kulą do kręgli: Skuteczne metody i ćwiczenia

W dzisiejszych czasach sporty precyzyjne, takie jak kręgle, wymagają od zawodników nie tylko techniki, ale także odpowiedniego treningu i przygotowania fizycznego. Rzut kulą do kręgli to jedna z kluczowych umiejętności, która może zadecydować o wynikach zawodnika. Warto więc poznać skuteczne metody i ćwiczenia, które pomogą w doskonaleniu tej techniki.

Analiza techniczna

Przed rozpoczęciem treningu rzutu kulą do kręgli, konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy technicznej. Zawodnicy powinni skupić się na kilku kluczowych aspektach:

 1. Pozycja startowa: Upewnij się, że Twoja pozycja startowa jest stabilna i wyważona. Prawidłowe ustawienie nóg i ciała jest kluczowe dla osiągnięcia precyzyjnego rzutu.
 2. Chwyt kulki: Dobry chwyt kulki to podstawa sukcesu. Uważnie pracuj nad trzymaniem kuli, aby zapewnić pewność i kontrolę podczas rzutu.
 3. Ruch ręki: Względem samej kuli, ruch ręki powinien być płynny i kontrolowany. Staraj się unikać drgań i niepotrzebnych zmian kierunku ruchu.
 4. Celność: Skup się na trafianiu w środek kręgli. Dokładność jest kluczowa, więc praktykuj rzuty w określony punkt, aby doskonalić swoje umiejętności.

Ćwiczenia rozwijające siłę i precyzję

Teraz, gdy mamy podstawową analizę techniczną, możemy przejść do skutecznych metod treningu rzutu kulą do kręgli. Oto kilka ćwiczeń, które pomogą rozwijać zarówno siłę, jak i precyzję w tej dyscyplinie:

 1. Ćwiczenia siłowe: Rozwinięcie siły mięśniowych grup zaangażowanych w rzut kulą jest niezbędne. Ćwiczenia takie jak przysiady, martwy ciąg, i wyciskanie sztangi pomogą w wzmocnieniu nóg, pleców i ramion.
 2. Rzuty w powtarzalnym stylu: Praktykuj rzuty w wielu seriach, skupiając się na zachowaniu jednolitego stylu i precyzji. To ćwiczenie pozwoli ci osiągnąć pewność i kontrolę nad każdym rzutem.
 3. Kontrola oddechu: Również nie można zapominać o kontroli oddechu. Prawidłowa koordynacja oddechu z ruchem ręki może wpłynąć na skuteczność rzutu.
 4. Rozciąganie i elastyczność: Rzut kulą do kręgli wymaga elastyczności. Regularne rozciąganie mięśni pomoże w zachowaniu płynności ruchu i uniknięciu kontuzji.

Plan treningowy

Aby osiągnąć najlepsze wyniki w rzucie kulą do kręgli, zaleca się stworzenie spersonalizowanego planu treningowego. W planie tym uwzględnij:

 • Regularność treningów: Ćwicz systematycznie, aby utrzymać rozwijane umiejętności na odpowiednim poziomie.
 • Progresję obciążenia: Stopniowo zwiększaj obciążenia w treningu siłowym, aby dążyć do coraz lepszych wyników.
 • Sesje techniczne: Regularne sesje pracy nad techniką rzutu, które będą poprawiać precyzję i kontrolę nad kulą.
 • Analizę wyników: Monitoruj swoje postępy, a także analizuj swoje rzuty za pomocą nagrań, aby identyfikować obszary wymagające poprawy.

Rzut kulą do kręgli to dyscyplina, która wymaga zaangażowania, cierpliwości i praktyki. Dzięki właściwemu podejściu do treningu, analizie technicznej i systematyczności, można znacząco poprawić swoje umiejętności. Pamiętaj, że sukces w sporcie zależy od determinacji, więc nie zrażaj się drobnymi niepowodzeniami i pracuj nad doskonaleniem swojego rzutu kulą.

rzut kulą do kręgli

Jak osiągnąć wysoki wynik w kręglach poprzez doskonały rzut kulą?

Wysoki wynik w kręglach jest marzeniem każdego gracza, który pasjonuje się tą popularną dyscypliną sportową. Jednym z kluczowych elementów osiągnięcia sukcesu na kręgielni jest perfekcyjny rzut kulą. Doskonały rzut kulą to nie tylko wynik przypadku, lecz efekt precyzyjnych technik oraz skomplikowanej dynamiki. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak osiągnąć wyższy wynik w kręglach poprzez doskonały rzut kulą.

1. Wybór odpowiedniej kuli:
Pierwszym krokiem ku doskonałemu rzutowi kulą jest odpowiedni wybór kuli. Każdy gracz ma inne preferencje, co do wagi i rozmiaru kuli. Zazwyczaj kulę dobiera się tak, aby jej waga była komfortowa do trzymania i rzucania, a uchwyt idealnie przylegał do dłoni. Istnieją kulki o różnym stopniu chropowatości powierzchni, co wpływa na rotację i precyzję rzutu. Gracz musi znaleźć kulę, która najlepiej odpowiada jego stylowi gry.

2. Stosowanie odpowiedniej techniki:
Doskonały rzut kulą w kręgle to nie tylko kwestia siły, ale przede wszystkim techniki. Kluczowe jest zachowanie równowagi i płynność ruchu. Prawidłowa technika obejmuje kilka etapów:

 • Rozpoczęcie od pozycji wyjściowej z nogami rozstawionymi na szerokość barków.
 • Obejście kulki w tzw. 'wyważeniu’ – tu gracze wykonują kilka kroków, przygotowując się do rzutu.
 • Ostateczny ruch, czyli rzut kulą, polega na wyprostowaniu nóg i wydaniu energii zgromadzonej w ciele.

3. Skupienie i koncentracja:
Wysoki wynik w kręglach nie jest możliwy bez pełnej koncentracji. Gracz musi skoncentrować się na celu, czyli idealnym uderzeniu w środek układu kręgli. Skupienie jest kluczowe, aby uniknąć błędów i zachować spokojne podejście do rzutu.

4. Różnice w stylach gry:
W kręglach istnieją różne style gry, które wpływają na technikę rzutu. Najpopularniejsze z nich to rzut prosty (gdzie kula porusza się prosto w kierunku kręgli) oraz rzut krzywą (gdzie kula wykonuje zakręt). Każdy z tych stylów ma swoje zalety i wady, dlatego gracz musi wybrać ten, który najlepiej odpowiada jego umiejętnościom.

5. Trening i praktyka:
Osiągnięcie doskonałego rzutu kulą w kręglach wymaga wielu godzin treningu i praktyki. Warto regularnie uczestniczyć w rozgrywkach i turniejach, aby zdobywać doświadczenie i doskonalić swoje umiejętności.

Osiągnięcie wysokiego wyniku w kręglach poprzez doskonały rzut kulą wymaga połączenia wielu czynników, takich jak wybór odpowiedniej kuli, perfekcyjna technika, skupienie i koncentracja oraz odpowiedni styl gry. Praktyka i trening odgrywają ogromną rolę w osiągnięciu sukcesu na kręgli. Z pasją i determinacją, każdy gracz może dążyć do doskonałego rzutu kulą i osiągnięcia imponującego wyniku na kręgli.

One thought on “Jak rzucać kulą do kręgli

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × pięć =