Prawo budowlane – jak ochronić interesy własnej firmy budowlanej?

Prace budowlane realizowane są niezależnie od czasów i koniunktury gospodarczej. Nawet w dobie kryzysu ludzie budują domy, firmy potrzebują nowych siedzib, prowadzone są inwestycje związane z drogami i infrastrukturą. Z tego powodu zapotrzebowanie na usługi budowlane zawsze jest duże. Korzystają na tym właściciele firm, którzy mogą liczyć na spory zarobek. Aby jednak tak było, muszą zadbać o swoje sprawy. Poznaj najważniejsze kwestie dotyczące prawa budowlanego i dowiedz się, jak chronić interesy własnej firmy budowlanej.

Czym się charakteryzuje prawo budowlane?

Prawo budowlane jest to zbiór przepisów prawnych, które określają kwestie dotyczące wszystkich etapów prac – od projektowania i budowy po nadzór i kontrolę obiektów budowlanych. Najważniejszym zadaniem tych regulacji jest zapewnienie bezpieczeństwa, a także ochrona użytkowników oraz środowiska. Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego pozwala zadbać o interesy zarówno inwestorów, jak i wykonawców.

Przestrzeganie prawa budowlanego i zgodność prowadzenia inwestycji z wymaganiami prawno-technicznymi kontrolowane jest przez organy nadzoru budowlanego. Działanie niezgodne z zapisami ustaw i rozporządzeń może prowadzić do nałożenia sankcji administracyjnych, a nawet kar finansowych czy karno-administracyjnych. Z tego powodu każda firma budowlana, która chce dobrze zadbać o swoje interesy powinna być zorientowana w przepisach prawa. W przypadku zaistnienia niespodziewanych okoliczności, warto także, aby skorzystała z usług kancelarii prawnej.

Zakres działania kancelarii prawnej w kwestiach związanych z prawem budowlanym

Kancelaria prawna, która w zakresie usług ma prawo budowlane zajmuje się przede wszystkim:

  • przygotowywaniem projektów umów związanych z procesem inwestycyjnym oraz analizą postanowień umownych – pomoc w tej kwestii dotyczy zarówno tworzenia umów, jak i analizy już istniejących. Najważniejszym zadaniem jest takie kreowanie umów, aby w jak największym stopniu zabezpieczały interesy klientów,

  • pomocą w negocjowaniu warunków umownych – negocjacje warunków umów są niezwykle istotne dla właścicieli firm budowlanych, ponieważ pozwalają zawrzeć z kontrahentami takie porozumienia, które będą jak najbardziej korzystne z punktu widzenia interesów firmy,

  • sporządzaniem opinii prawnych – pracownicy kancelarii prawnej współpracują z architektami i rzeczoznawcami budowlanymi, którzy udzielają im wsparcia merytorycznego. Dzięki temu sporządzają oni opinie prawne dotyczące różnych kwestii budowlanych, które mogą być niezwykle pomocne np. w przypadku sporów z kontrahentami,

  • bieżącym doradztwem prawnym w trakcie procesu inwestycyjnego – cały proces inwestycyjny może być skomplikowany, ponieważ wymaga zawarcia dużej ilości umów i porozumień. Bardzo ważne jest zatem doradztwo na każdym etapie – od projektowania aż po oddanie inwestycji do użytku,

  • reprezentacja przed sądem – kancelaria prawna zajmuje się także reprezentowaniem interesów klientów przed sądem, jeśli zachodzi taka konieczność. Dzięki temu mają oni znacznie większe szanse na zakończenie sprawy zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

Podsumowując, aby ochronić interesy własnej firmy budowlanej, warto znaleźć dobrego prawnika, który specjalizuje się w prawie budowlanym. Dzięki temu na każdym etapie można liczyć na wsparcie.

Zapraszamy po więcej informacji: Kancelaria Prawna Gdańsk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 − dziewięć =